Kệ góc gỗ 4 tầng gỗ tự nhiên, chất lượng xuất khẩu, giá rẻ.Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Kệ để lò vi sóng nan 3 tầngĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bàn trà chân tiện 50x70cmĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bàn học sinh gấp gỗ tự nhiênĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bộ sưu tập các loại ghế cafe, ghế ăn gỗ tự nhiênĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bàn ghế ăn cherryĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Cây treo quần áoĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Ghế gấp gỗĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Ghế gấp gỗĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Kệ để giày dép móc sắtĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Kệ treo tường gỗ tự nhiên bán chạy nhất năm 2018-Kệ treo tường gỗ rộng 80Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Kệ Sách gỗ 3 tầng, chất lượng xuất khẩu, chính hãng, giá rẻ nhất.Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Kệ góc gỗ 3 tầng gỗ tự nhiên, chất lượng xuất khẩu, giá rẻ.Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Kệ góc gỗ 3 tầng gỗ tự nhiên, chất lượng xuất khẩu, giá rẻ.Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Kệ để lò vi sóng 3 tầng có ray kéoĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bàn trà 2 tầngĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bàn để laptop gỗ tự nhiên, SP chất lượng, giá rẻ nhất.Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bộ sưu tập các loại bàn cafe, bàn ăn gỗ tự nhiênĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bàn ghế ăn mango

https://noithatgotunhien.com.vn/ban-ghe-an-mango

Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Kệ để bàn gỗ tự nhiên đẹp, sản phẩm không thể thiếu cho bàn làm việcĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Sản phẩm ghế thắp hương thông minh bán chạy nhất 2018Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Kệ để giày dép 4 tầng gỗ tự nhiên chất lượng, giá rẻ nhất 2019Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Kệ treo tường gỗ tự nhiên rộng 1m2 bán chạy nhất năm 2018Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bàn trà Nhật chân bánh mỳ 40x60cmĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bàn ghế ăn chữ AĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bàn học sinh có giá sáchĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Ghế cafe Buck

Ghế cafe gỗ tự nhiên chất lượng xuất khẩu, giá rẻ.

Ghế cafe Buck được sản xuất từ 100% gỗ cao su tự nhiên được tẩm sấy kỹ lưỡng đảm bảo chất lượng không bị cong vênh, mối mọt theo thời gian sử dụng. Ghế Buck gỗ cao su được phủ một lớp sơn PU bóng mờ giúp nổi bật vân gỗ tự nhiên, tránh thấm nước, dễ lau chùi và an toàn cho người dùng. 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thương hiệu: LHQ Natural Wood Furniture
Màu: Tự nhiên, walnut
Sản xuất: Tại Việt Nam
Tiêu chuẩn: XK Hàn Quốc
Kích thước lắp ráp: 54*54*80 cm
Kích thước đóng gói:
Chất liệu: Gỗ cao su
Cân nặng: 8 kg
Giá sản phẩm: 620.000đ/c

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM:

Thiết kế hiện đại, trang nhã nên ghế Buck luôn là lựa chọn lý tưởng để làm bàn ghế cafe, bàn ghế nhà hàng, khách sạn... giúp không gian trở nên ấm cúng, sang trọng và lịch sự.
Được sản xuất từ nguyên liệu và nhân công trong nước nên Chúng tôi mang đến cho bạn sản phẩm ghế cafe Buck giá rẻ, chất lượng xuất khẩu

Ghế cafe Buck gỗ tự nhiên sản xuất theo công nghệ dây chuyền, sản phẩm đồng nhất, độ chuẩn xác cao, kết cấu chắc chắn, khả năng chịu lực tốt.
Khung ghế Buck gỗ được uốn cong tạo những đường nét mềm mại nhưng vẫn đảm bảo kết cấu chắc chắn cho sản phẩm.


Mặt lưng và mặt ngồi được bọc đệm simili- một chất liệu chuyên dụng cho đồ ngoại thất, giúp cho ghế cafe buck luôn êm ái và dễ dàng vệ sinh trong quá trình sử dụng.

Liên hệ mua hàng:

Gọi cho chúng tôi: 0963 665 165 * 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgotunhien.com.vn

Kệ góc gỗ 5 tầng gỗ tự nhiên, chất lượng xuất khẩu, giá rẻ.Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Kệ để lò vi sóng nan 4 tầng

https://noithatgotunhien.com.vn/ke-de-lo-vi-song-nan-4-tang

Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Ghế cafe Cherry

Ghế cafe Cherry

Ghế cafe Cherry được sản xuất từ 100% gỗ cao su tự nhiên được tẩm sấy kỹ lưỡng đảm bảo chất lượng không bị cong vênh, mối mọt theo thời gian sử dụng. Ghế cafe Cherry gỗ tự nhiên được phủ một lớp sơn PU bóng mờ giúp nổi bật vân gỗ tự nhiên, tránh thấm nước, dễ lau chùi và an toàn cho người dùng.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Thiết kế hiện đại, trang nhã với 2 tông màu nổi bật là màu tự nhiên và màu walnut nên ghế Cherry là lựa chọn lý tưởng để làm bàn ghế cafe, bàn ghế nhà hàng, khách sạn... giúp không gian trở nên ấm cúng, sang trọng hơn.
bo-ban-ghe-cafe-cherry
Ghế cafe Cherry gỗ cao su sản xuất theo công nghệ dây chuyền, sản phẩm đồng nhất, độ chuẩn xác cao

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

Ghế Cherry gỗ có phần lưng cao và độ ngả hợp lí phát huy tối đa nhiệm vụ hỗ trợ xương sống, tạo cảm giác thoải mái.
Mặt lưng ghế được trang trí bằng những đường kẻ ngang trang nhã. Cấu trúc khung ghế cafe cherry là gỗ cao su đem lại đường nét khỏe khắn và tạo sự chắc chắn.
Được sản xuất từ nguyên liệu và nhân công trong nước nên Chúng tôi mang đến cho bạn sản phẩm ghế cafe cherry giá rẻ, chất lượng xuất khẩu
Video giới thiệu ghế cafe Cherry:

Liên hệ mua hàng

Hãy gọi cho chúng tôi: 0961 665 165 * 0971 85  65 65

Bàn trà Nhật chân tiện 60x90cmĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bộ sưu tập các loại bàn cafe, bàn ăn gỗ tự nhiênĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bộ bàn ghế ăn cuất khẩu nan quạtĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Ghế cafe Cabin

 Ghế cafe Cabin

Ghế cafe Cabin được sản xuất từ 100% gỗ cao su tự nhiên được tẩm sấy kỹ lưỡng đảm bảo chất lượng không bị cong vênh, mối mọt theo thời gian sử dụng. Ghế Cabin gỗ tự nhiên được phủ một lớp sơn PU bóng mờ giúp nổi bật vân gỗ tự nhiên, tránh thấm nước, dễ lau chùi và an toàn cho người dùng.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Thiết kế hiện đại, trang nhã phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau nên ghế Cabin được dùng nhiều làm bàn ghế cafe, bàn ghế khách sạn, nhà hàng ...giúp mang đến không quan ấm cúng, sang trọng và hiện đại.

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

Sản xuất theo công nghệ dây chuyền, sản phẩm đồng nhất, độ chuẩn xác cao
Kết cấu chắc chắn, khả năng chịu tốt
Phần lưng ghế Cabin gỗ được uốn cong với độ sâu và độ ngả hợp lí phát huy tối đa nhiệm vụ hỗ trợ xương sống, tạo cảm giác thoải mái, thư giãn cho người ngồi. Cấu trúc chân ghế gỗ cao su đem lại đường nét và tạo sự chắc chắn
Video giới thiệu ghế cafe Cabin:
Hãy gọi cho chúng tôi: 0963 665 165 * 0971 85 65 65

Bàn Ghế Cafe, gỗ tự nhiên, chất lượng, giá rẻ nhất Hà Nội.

Bàn Ghế Cafe, gỗ tự nhiên, chất lượng, giá rẻ nhất Hà Nội.:

Bàn Ghế Cafe, gỗ tự nhiên, chất lượng, giá rẻ nhất Hà Nội.

Thương hiệu: LHQ Natural Wood Furnitre; Tiêu chuẩn: Xuất khẩu;

Màu sắc: Tự nhiên, walnut;

Giá rẻ;

Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN

ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65

Email: giasachgo@gmail.com

Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn

Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Móc treo quần áo 1, sản phẩm mang lại tiện ích hơn cả mong đợi.Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Ghế nằm thư giãnĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Kệ Sách gỗ 4 tầng, chất lượng xuất khẩu, chính hãng, giá rẻ nhất.Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Kệ Sách gỗ 4 tầng, chất lượng xuất khẩu, chính hãng, giá rẻ nhất.Địa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bàn ghế ăn Grace

Bàn ghế ăn Grace

Hầu hết các không gian ăn uống hiện nay từ phòng ăn gia đình cho đến các nhà hàng, quán café… đều hướng đến thiết kế hiện đại, chắc chắn. Nhanh chóng nắm bắt được tâm lý đó mà Nội Thất Gỗ Tự Nhiên đã nghiên cứu và sản xuất ra mẫu bàn ghế ăn Grace ấn tượng. Với thiết kế hiện đại, trẻ trung và sự kết hợp tinh tế giữa hai chất liệu gỗ cao su tự nhiên và đệm da tổng hợp bộ bàn ghế Grace không chỉ giới hạn sử  dụng làm bàn ăn, bàn tiếp khách trong gia đình mà được sử dụng cả ở những không gian lớn như: nhà hàng, khách sạn hay phòng họp...Bộ bàn ghế Grace luôn mang đến cho không gian của bạn sự hiện đại sang trọng và ấm cúng.
bộ bàn ghế ăn Grace

Mô tả sản phẩm:

Bàn ghế Grace được sản xuất từ gỗ cao su tự nhiên đã qua tẩm sấy kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, không bị cong vênh, không bị mối mọt theo thời gian sử dụng.
Sản phẩm được phủ một lớp sơn PU bóng mờ giúp nổi bật vân gỗ tự nhiên giúp chống thấm, hạn chế trầy xước và an toàn cho người dùng.
Được sản xuất theo công nghệ dây chuyền nên các sản phẩm bàn ghế ăn xuất khẩu có sự đồng nhất và độ chuẩn xác cao.
Bộ bàn ghế Grace có 2 màu cơ bản là: màu tự nhiên và màu walnut. Hai tông màu nổi bật của xu hướng nội thất hiện đại giúp mang đến sự ấm cúng cho ngôi nhà bạn.
Chất lượng sơn đạt chuẩn, màu sắc của sản phẩm có sự đồng nhất và bền màu trong quá trình sử dụng.
Hoàn thiện kỹ lưỡng nên khi sờ vào bề mặt sản phẩm sẽ cảm nhận được độ mịn, nhẵn. Đó là sự khác biệt của sản phẩm bàn ghế ăn xuất khẩu Grace do LHQ Natural Wood Furniture cung cấp.   
bộ bàn ăn grace
Bộ Grace: bàn 1m2, 4 ghế

Tính hữu dụng:

Khung ghế Grace rộng rãi, tựa lưng và mặt ngồi liền khối được bọc mút êm ái cho người ngồi thoải mái và thư giãn. Chân ghế chắc chắn có thanh giằng góc giúp ghế cố định và tạo sự an toàn cho người sử dụng
Bàn Grace được thiết kế thông minh với phần chân có thể tháo rời giúp dễ dàng vận chuyển đi xa. Kích thước bàn đa dạng giúp bạn dễ dàng lựa chọn được bộ bàn ghế phù hợp với mục đích và diện tích sử dụng.
Với chất liệu tự nhiên- thiết kế hiện đại- phối hợp linh hoạt với mọi không gian nội thất nên bộ bàn ghế ăn xuất khẩu luôn là lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư nhỏ, bạn có thể sử dụng để làm bàn ăn, làm bàn tiếp khách rất lịch sự. Hay các quán ăn, nhà hàng, khách sạn cũng lựa chọn bàn ghế ăn xuất khẩu để thay thế cho các mẫu bàn ghế ăn truyền thống giúp mang lại không gian hiện đại và sang trọng hơn.
bộ bàn ghế ăn Grace
Bộ Grace: bàn 1m6, 6 ghế
Xem thêm hình ảnh bàn ghế ăn Grace:
Thông tin liên hệ:
Hãy gọi cho chúng tôi: 0963 665 165 * 0971 85 65 65 

Bàn ghế ăn Wishbone

Bàn ghế ăn Wishbone

Tận dụng nguồn nguyên liệu gỗ cao su sẵn có của Việt Nam, Công ty TNHH Nội thất gỗ tự nhiên đã cải tiến về mặt vật liệu để cho ra đời bộ bàn ghế ăn xuất khẩu Wishbone chất lượng xuất khẩu mà vẫn giữ được cái hồn Việt trong sản phẩm. Với cảm hứng từ những thiết kế nội thất hiện đại, bộ bàn ghế này đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu của khách hàng: Hiện đại- Chắc chắn- Linh hoạt- Tiện dụng. Chính vì thế, Bộ bàn ghế  ăn wishbone không chỉ giới hạn sử dụng trong không gian gia đình mà có thể được dùng làm bàn ăn tại nhà hàng, bàn ghế cho quán café, trà sữa…Ghế Wishbone có thể kết hợp với nhiều bàn khác nhau, kê ở những không gian khác nhau mang lại nhiều tiện ích khác nhau cho người sử dụng.
bộ bàn ghế ăn wishbone

Mô tả sản phẩm:

Bàn ghế wishbone được sản xuất từ gỗ cao su tự nhiên đã qua tẩm sấy kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, không bị cong vênh, không bị mối mọt theo thời gian sử dụng.
Sản phẩm được phủ một lớp sơn PU bóng mờ giúp nổi bật vân gỗ tự nhiên giúp chống thấm, hạn chế trầy xước và an toàn cho người dùng.
Được sản xuất theo công nghệ dây chuyền nên các sản phẩm bàn ghế ăn xuất khẩu có sự đồng nhất và độ chuẩn xác cao.
Bộ bàn ghế ăn wishbone có 2 màu cơ bản là: màu tự nhiên và màu walnut. Hai tông màu nổi bật của xu hướng nội thất hiện đại giúp mang đến sự ấm cúng cho ngôi nhà bạn.
Chất lượng sơn đạt chuẩn, màu sắc của sản phẩm có sự đồng nhất và bền màu trong quá trình sử dụng.
Hoàn thiện kỹ lưỡng nên khi sờ vào bề mặt sản phẩm sẽ cảm nhận được độ mịn, nhẵn. Đó là sự khác biệt của sản phẩm bàn ghế ăn xuất khẩu wishbone do LHQ Natural Wood Furniture cung cấp. 
bàn ghế ăn wishbone
Bộ wishbone: bàn 1m2, 4 ghế

Tính hữu dụng:

Bàn wishbone được thiết kế thông minh với phần chân có thể tháo rời giúp dễ dàng vận chuyển đi xa. Kích thước bàn đa dạng giúp bạn dễ dàng lựa chọn được bộ bàn ghế phù hợp với mục đích và diện tích sử dụng.
Với chất liệu tự nhiên- thiết kế hiện đại- phối hợp linh hoạt với mọi không gian nội thất nên bộ bàn ghế ăn xuất khẩu luôn là lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư nhỏ, bạn có thể sử dụng để làm bàn ăn, làm bàn tiếp khách rất lịch sự. Hay các quán ăn, nhà hàng, khách sạn cũng lựa chọn bàn ghế ăn xuất khẩu để thay thế cho các mẫu bàn ghế ăn truyền thống giúp mang lại không gian hiện đại và sang trọng.
bộ bàn ghế ăn wishbone
Bộ wishbone: bàn 1m6, 6 ghế
Xem thêm bàn ghế ăn Wishbone:
Thông tin liên hệ:
Hãy gọi cho chúng tôi: 0963 665 165 * 0971 85 65 65

Bàn ghế ăn Elbow

Bàn ghế ăn Elbow

Theo xu hướng hiện nay bàn ghế xuất khẩu mang phong cách hiện đại ngày càng được khách hàng ưa chuộng bởi những ưu điểm vượt trội. Với những mẫu thiết kế hiện đại và màu sắc đẹp mắt sẽ mang lại cho người dùng không gian sang trọng và ấm cúng. Trong số đó, đặc biệt phải kể đến sản phẩm bàn ghế ăn Elbow được cung cấp bởi công ty TNHH nội thất gỗ tự nhiên. 
Bộ bàn ghế ăn Elbow là mẫu bàn ghế đương đại với thiết kế khỏe khắn và tinh tế, nó không chỉ giới hạn là 1 bộ bàn ăn trong gia đình mà còn là lựa chọn tuyệt vời để sử dụng trong các nhà hàng, khách sạn... Bộ bàn ghế ăn Elbow được Chúng tôi sản xuất từ gỗ cao su tự nhiên với lớp sơn phủ mềm mại và sản xuất trên dây chuyền quy mô lớn . Giờ đây, bất kì ai cũng có thể sở hữu bộ bàn ghế ăn này với mức giá không thể hợp lý hơn.
bộ bàn ghế ăn elbow

Mô tả sản phẩm:

Bàn ghế Elbow được sản xuất từ gỗ cao su tự nhiên đã qua tẩm sấy kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, không bị cong vênh, không bị mối mọt theo thời gian sử dụng.
Sản phẩm được phủ một lớp sơn PU bóng mờ giúp nổi bật vân gỗ tự nhiên giúp chống thấm, hạn chế trầy xước và an toàn cho người dùng.
Được sản xuất theo công nghệ dây chuyền nên các sản phẩm bàn ghế ăn xuất khẩu có sự đồng nhất và độ chuẩn xác cao.
Bộ bàn ghế Elbow có 2 màu cơ bản là: màu tự nhiên và màu walnut. Hai tông màu nổi bật của xu hướng nội thất hiện đại giúp mang đến sự ấm cúng cho ngôi nhà bạn.
Chất lượng sơn đạt chuẩn, màu sắc của sản phẩm có sự đồng nhất và bền màu trong quá trình sử dụng.
Hoàn thiện kỹ lưỡng nên khi sờ vào bề mặt sản phẩm sẽ cảm nhận được độ mịn, nhẵn. Đó là sự khác biệt của sản phẩm bàn ghế ăn xuất khẩu Elbow do LHQ Natural Wood Furniture cung cấp.   
bộ bàn ghế ăn elbow
Bộ Elbow: bàn 1m2,4 ghế: 4.220.000đ

Tính hữu dụng:

Ghế Elbow các chi tiết đều được thiết kế bo tròn, nhẵn mịn an toàn cho người dùng mà vẫn giữ được vẻ hiện đại, khỏe khắn. Mặt ghế rộng rãi kết hợp với phần lưng tựa được uốn cong giúp người ngồi thoải mái thay đổi tư thế.
Bàn Elbow được thiết kế thông minh với phần chân có thể tháo rời giúp dễ dàng vận chuyển đi xa. Kích thước bàn đa dạng giúp bạn dễ dàng lựa chọn được bộ bàn ghế phù hợp với mục đích và diện tích sử dụng.
Với chất liệu tự nhiên- thiết kế hiện đại- phối hợp linh hoạt với mọi không gian nội thất nên bộ bàn ghế ăn xuất khẩu luôn là lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư nhỏ, bạn có thể sử dụng để làm bàn ăn, làm bàn tiếp khách rất lịch sự. Hay các quán ăn, nhà hàng, khách sạn cũng lựa chọn bàn ghế ăn xuất khẩu để thay thế cho các mẫu bàn ghế ăn truyền thống giúp mang lại không gian hiện đại và sang trọng hơn.
bộ bàn ghế ăn elbow
Bộ Elbow: bàn 1m6, 6 ghế: 6.200.000đ
Xem thêm hình ảnh bàn ghế ăn Elbow:
Thông tin liên hệ:
Hãy gọi cho chúng tôi: 0963 665 165 * 0971 85 65 65

Kệ để lò vi sóng nan 3 tầngĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bàn trà Nhật chân tiện 50x70cmĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bàn học sinh gấp gỗ tự nhiênĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bộ bàn ghế cafe mini gỗ tự nhiênĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bộ bàn ghế ăn xuất khẩu cherryĐịa chỉ: Showroom Số 301-302 khu liền kề 27-28, Dương Nội, Hà Đông, HN;
ĐT tư vấn & mua hàng: 0963 665 165 – 0971 85 65 65
Email: giasachgo@gmail.com
Website: noithatgocaosu.com / noithatgotunhien.com.vn
Kết nối Fanpage: noithatgotunhien24h để chat trực tiếp với chúng tôi

Bộ sưu tập Sản phẩm nội thất từ gỗ cao su.

Giới thiệu nơi sản xuất nội thất gỗ cao su uy tín nhất Hà Nội

ên công ty: Công ty TNHH Nội thất gỗ tự nhiên Tên tiếng Anh: Natural Wood Furniture Ltd; Company. Địa chỉ: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội M...

Có thể bạn thích